header image people

Betekenis van de term performantie

BINNEN DELTA I CONSULTING

Performant leiderschap

Individuele
performantie

Operationele en
organisatorische performantie

Financiële
performantie

Strategische
performantie


Performant veranderen

Maatschappelijke
performantie

Klik op de delen van het diagram voor meer info

Performantie is een zeer breed gegeven dat noodzakelijkerwijze in zijn geheel dient aangepakt te worden. Zo heeft het geen zin om hard te sleutelen aan de performantie op persoonlijk vlak als de omgeving waarin het individu zich moet bewegen deze notie niet verder uitdraagt over alle aspecten van de werking van de organisatie.

Toen Delta i in 1994 werd opgericht, hadden we ons gespecialiseerd in “operationele performantie”. Via een evenwichtige (gebalanceerde) set van indicatoren werd getracht om het gedrag van medewerkers te sturen in de richting van de gewenste normering van de indicatoren. Door aldus het “sturen” van medewerkers om een organische en evenwichtige manier aan te pakken, werd getracht om de operationele werking van overheidsorganisaties performanter te maken.

Dit lukte maar deels omdat andere aspecten van performantie ontbraken en zo wordt vandaag performantie zeer breed ingevuld en trachten we onze klanten ervan te overtuigen om op een geïntegreerde manier te werken.

Performantie is een zaak van iedereen : zowel van de Vlaamse Regering, de top van iedere organisatie, het middenmanagement en alle medewerkers. In de beoordeling van de mate waarin een organisatie als “performant” kan worden omschreven, moeten dan ook alle invullingen van het woord aan bod komen. Daarvoor heeft Delta i in samenwerking met de Faculteit Bedrijfsbeheer van UGent een model ontwikkeld om in enkele dagen, via een bevraging op alle niveaus een scanning te kunnen uitvoeren en een score te geven over de mate van maturiteit van het performantiegegeven in een organisatie. Deze scores worden gebruikt om een veranderingsplan op te stellen dat – althans in grote organisaties – zich uitstrekt over meerdere jaren.