Raamcontract Smals - informatie

Algemene info raamcontract

In april 2014 heeft Smals een raamovereenkomst getekend met drie consulting bedrijven in een cascadesysteem. Delta i Consulting is als eerste geklasseerd voor advies en begeleiding inzake organisatie ontwikkeling (Lot 1) en analytisch en economisch boekhouden (Lot 3).

Door dit raamcontract kunnen overheidsdiensten rechtsreeks een opdracht aanvragen bij Delta i via een verkorte en eenvoudige procedure. De overheidsdienst hoeft geen aanbesteding meer uit te schrijven.

Hieronder vindt u een de lijst met diensten die Delta i aanbiedt in het kader van dit raamcontract:


Via de links op deze pagina vindt u meer informatie over het raamcontract. U vindt er enkele sfeerbeelden van de infosessies die wij in juni 2014 georganiseerd hebben. De presentaties die gegeven werden op deze infosessies kan u bekijken in videoformaat en downloaden als PDF-document.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons indien u meer informatie wenst.
U kan ons contacteren via het contactformulier op deze website of via het telefoonnummer 09 374 66 75.

Verder op deze pagina vindt u de bestelprocedure en de bestelbon.

Raamcontract Smals - bestelprocedure

Bestelprocedure en bestelbon

Om een opdracht aan te vragen in het kader van dit raamcontract hoeft u geen aanbesteding uit te schrijven. U kan onmiddellijk contact opnemen met Delta i via het volgen van volgende procedure:

Stap 1: Binnen uw eigen organisatie volgt u de interne procedures voor het vastleggen en goedkeuren van het benodigde budget.

Stap 2: U stuurt aan Delta i een ruwe beschrijving van uw aanvraag aan de hand van de bestelbon.

Stap 3: Delta i zal in overleg met u de aanvraag verder preciseren, de consultant(s) voorstellen die het meest geschikt zijn om de opdracht uit te voeren en de totale duurlooptijd en prijs voorstellen (in het raamcontract worden standaardprijzen gebruikt). Indien Delta i als eerst geklasseerde dienstverlener geen antwoord op de vraag kan geven, wordt de aanvrager doorverwezen via de Smals naar de tweede geklasseerde dienstverlener.

Stap 4: De goedkeuring van de gedetailleerde bestelbon gebeurt door de aanvragende organisatie.

Stap 5: De getekende bestelbon wordt aan Delta i gestuurd waarna de opdracht kan starten.

Video's infodagen - juni 2014

Strategie - Luc Vereecken


Analytische Boekhouding - Piet Vereecken


Procesmanagement - Patrick Van Alboom


IT procesvernieuwing - Daniel Ghys


Onderpresteren - Marc Ruebens


Werklastmeting - Peter De Bruyn


Nieuwe evaluatiesysteem & rol leidinggevende - Eric Laurent


Leiderschap - Frank Rengelink en Patrick Vermeren


Fotogallerij infodagen

Presentaties

Infodag juni 2014

Infodag februari 2015

Infodag februari 2017